Opracowania monograficzne i zbiorowe

Oddani Bogu
 

 

 

Oddani Bogu

        Jerzy Wiesław Gogola OCD

 Celem refleksji teologicznej                         zawartej  w tej książce jest ukazani             prawdziwej natury życia                             konsekrowanego, z której wyniknie           zdrowy styl życia i działania zwany             duchowością.

 Życie zakonne stanowi maleńką cząstkę  Kościoła – 0,12 %. Jest charyzmatem już z  założenia bardzo nielicznym i w tym  właśnie leży specyfika jego tożsamości.  Ma mianowicie stać się fermentem  wewnętrznej odnowy dla całego Kościoła.


         Ilość stron376
       Format: 20,5 x 14,5 cm
         Rok wydania: 2013

         Oprawa: miękka
         ISBN: 978-83-7604-229-9


 

Dziewiczość istnienia
 
 

 

 

Dziewiczość istnienia. Wnętrze architektury duchowej.

        Marian Zawada OCD

 Dziewiczość to nie kwestia biologii czy seksualnej czystości, lecz pierwotności tej samej przestrzeni ogrodu Eden, gdzie Bóg przechadzał się w porze popołudniowego wiatru (por. Rdz 3,8), kiedy to swobodnie i bez ograniczeń mógł spotykać się z człowiekiem.
Dziewiczość umysłu to pokorne czuwanie u wejścia, oczekiwanie
na dar i pełen szacunku namysł nad głębią samego stworzenia.

Dziewiczość serca nie dopuszcza do głosu chciwości czy zachłanności, lecz trwa w delikatnej obecności wobec tego, co zastane, radując się tym, że „wszystko już jest gotowe” (por. Łk 14, 17).
Stajemy na granicy słów, pojęć, ufni
w rację poszukiwań tego, co najgłębsze
w człowieku, złożone u źródeł istnienia, gdzie nie sięga ani psychika, ani samoświadomość.


         Ilość stron: 208
       Format: 12,5 x 19,5 cm
         Rok wydania: 2013

         Oprawa: miękka
         ISBN: 978-83-7604-257-2


           

Pragnienie
 

 

 

Pragnienie. Wysokość architektury duchowej.

        Marian Zawada OCD

Kolumną, dźwigającą i podtrzymującą całą budowlę człowieczeństwa, jest pragnienie, które stanowi o wysokości architektury duchowej. 

Marian Zawada OCD, autor wydanych
w 2006 roku rozważań o pokorze, czyli
o fundamencie tej budowli, podejmuje się w niniejszej książce "odczarowania" pragnienia, wydobycia go z freudowskiego "uwikłania" jedynie w instynkty i impulsy, by ukazać jego doniosłość w tworzeniu człowieczeństwa i jego funkcję na drodze duchowej. Od jakości pragnień, ich zasięgu i wysokości zależy bowiem jakość naszego człowieczeństwa. W pragnieniu człowiek ujmuje i jednocześnie przekracza swą nieskończoną niemożliwość, a dzięki świadectwu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, można śmiało postawić tezę, że szalone pragnienia zachwycają Boga. 

Lektura tej książki ma inspirować do odzyskiwania siły pragnień dla bycia człowiekiem i stawania się świętym, ma ośmielać do tego, by mierzyć odważnie
i wysoko, mimo naszych słabości
i kruchości.


         Ilość stron: 240
       Format: 19,5 x 12,5 cm
         Rok wydania: 2012

         Oprawa: miękka
         ISBN: 978-83-7604-220-6


             

Teologia komunii z Bogiem [oprawa twarda]

Zamów

 
 

 

Teologia komunii z Bogiem


Jerzy Wiesław Gogola OCD
Książka zawiera przemyślenia na temat duchowości ludzkiej, procesów jakie zachodzą przy pogłębianiu tej sfery życia. Przedstawia w sposób prosty i jasny wiele ponadczasowych prawd. Wyjaśnia wspólne uzupełnianie się rzeczywistości doczesnej i nadprzyrodzonej, która koncentruje się na "komunii z Bogiem".Ilość stron: 422
Format: 24 x 17 cm
Rok wydania: 2012
Wydanie: IV poprawione
Oprawa: Twarda
ISBN: 978-83-7604-174-2
 

             

Antologia karmelitańska 2

Zamów         

 

Antologia karmelitańska 2  

 Marian Zawada OCD

Karmel to trzydzieści wieków duchowej tradycji, sięgającej czasów proroka Eliasza. 
Książka stanowi obraz duchowego dziedzictwa Karmelu, ukazując poprzez sylwetki córek
i synów Karmelu oraz poprzez ich teksty rozmaite przejawy charyzmatu Zakonu, którego dewizą są słowa proroka Eliasza: "Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów". Zamieszczono również kilka wierszy i fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, świadczących o jego głębokich związkach z duchowością karmelitańską.


Ilość stron: 352
Format: 19,5 × 12,5 cm
Rok wydania: 2011
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7604-167-4         

 

Antologia mistyki polskiej
 

Antologia mistyki polskiej

        Marian Zawada OCD

Wydanie dwutomowe!!!

Antologia jest zapisem doświadczeń mistycznych 35 postaci polskiego Kościoła, m.in. bł. Dorota z Mątowów, św. Józef S. Pelczar, ks. Jan Bochenek, Sł. B. Teresa Marchocka OCD, św. Faustyna Kowalska, Sł. B. Kunegunda Siwiec, Sł. B. Zofia P. Tajber ZDCh, Wanda Boniszewska CSA, Sł. B. Jan Paweł II. Teksty zamieszczone w Antologii ukazują ich wewnętrzny żar ducha, jak i wyważoną refleksję nad tym, co najmocniej łączy Stwórcę ze stworzeniem. Jest to bardzo osobista historia człowieka pisana przez Boga, w ukryciu ich serc i wartkich nurtach wielkich wydarzeń. Antologia udostępnia w dużej mierze teksty jeszcze niepublikowane. 

Zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Promocja Czytelnictwa"


Ilość stron: 712
Format:
19,5 × 12,5 cm
Rok wydania:
 2008 
Oprawa:
Twarda 
ISBN:
 978-83-7305-241-3

        

 


 

 

Antologia karmelitańska
 

 

Antologia karmelitańska

        Marian Zawada OCD

Karmel to trzydzieści wieków duchowej tradycji, sięgającej czasów proroka Eliasza. Książka stanowi obraz  duchowego dziedzictwa Karmelu, ukazując poprzez sylwetki córek i synów Karmelu, rozmaite przejawy charyzmatu Zakonu, którego dewizą są słowa proroka Eliasza: „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów". 

W publikacji zamieszczono również kilka wierszy i fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, świadczących o jego głębokich związkach z duchowością karmelitańską.

 


 

Ilość stron: 480 
Format: 
19,5 × 12,5 cm 
Rok wydania:
 2005 
Oprawa: 
Miękka 
ISBN:
 83-7305-166-X         
Wzrastać w miłości Bożej

Zamów

       

 

Wzrastać w miłości Bożej

Oktawian Roman Stokłosa OCD

Zagadnienie rozwoju miłości Bożej
w człowieku według św. Jana od Krzyża

Pogłębione studia teologów sprawiły, że w Janie od Krzyża dostrzega się nie tylko mistrza modlitwy 
i kierownika duchowego korzystającego z istniejących już systemów teologicznych, ale genialnego, oryginalnego teologa- mistyka obdarzonego niezwykłą wrażliwością, wyobraźnią i wnikliwością. Główny problem podejmowany na kartach tej pozycji naukowej zawarty jest w pytaniu:
w jaki sposób św. Jan od Krzyża rozumie proces rozwoju miłości Bożej w człowieku, w jaki sposób go prezentuje i interpretuje? Celem niniejszej publikacji jest więc próba odsłonięcia tej niezwykłej rzeczywistości w człowieku, która się
w nim dokonuje, mimo iż swój początek ma ona poza nim -
w Bogu Miłości. 


Ilość stron: 472
Format: 20,5 x 14,5 cm
Rok wydania: 2011
Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-7604-109-4


 

Życie według rad ewangelicznych

Zamów

 

 

Życie według rad ewangelicznych

Grzegorz Firszt OCD

Książka mówi o nowości kondycji osób konsekrowanych, które z trzech rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa uczyniły oś swego życia. Części książki nie odnoszą się bezpośrednio do tej czy tamtej rady, ale ukazują jakiś aspekt życia nimi (chrystologiczny, trynitarny, eklezjalny, antropologiczny i prorocki). Jest to uzasadnione przez fakt, że istota życia radami ewangelicznymi polega nie tyle na przestrzeganiu sumy zasad postępowania, jakie wnosi w życie człowieka każda z nich, co raczej na odnalezieniu się w nowej koncepcji życia, w nowych horyzontach własnego człowieczeństwa.

Ilość stron: 132
Format: 19,5 x 12,5 cm
Rok wydania: 2011
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7604-126-1

 

Homo desiderans Deum

Zamów

 

 

Homo desiderans


Marian Zawada OCD

 
  Dynamika pragnienia Boga  w wymiarze            antropologiczno - duchowym.     


         Ilość stron: 448
       Format: 20,5 x 14,5 cm
         Rok wydania: 2010

         Oprawa: miękka
         ISBN: 978-83-7604-096-7

 


 


Nakład wyczerpany
 

 

Kierownistwo duchowe

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Karmelitański Instytut Duchowości - Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 176.

 


 

   

 

Rady ewangeliczne. Teologia, praktyka, formacja

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Zgodnie z tytułem i podtytułem niniejsza pozycja stanowi w miarę całościową syntezę teologii, praktyki i formacji rad ewangelicznych przeżywanych w życiu konsekrowanym. Rady ewangeliczne zostają tutaj prezentowane z punktu widzenia teologii duchowości, co sprawia, że omawiane są w powiązaniu z cnotami teologalnymi: wiarą, nadzieją i miłością, tj. na kanwie procesu uświęcenia. Obecne drugie wydanie różni się od pierwszego reorganizacją tekstu, uzupełnieniem niektórych części i znacznym przepracowaniem stylu.
U podstaw szczegółowych rozważań w ramach każdej z rad ewangelicznych znajduje się posoborowa teologia życia konsekrowanego. Tekst stanowił podstawę wykładów z zakresu formacji zakonnej na Karmelitańskim Instytucie Duchowości i może być z pożytkiem wykorzystany dla każdego etapu formacji osób i wspólnot.

Ilość stron: 398
Format: 19,5 x 12,5 cm
Rok wydania: 2003
Oprawa: Miękka
ISBN:
83-7035-073-6
czytaj fragment »spis treści »

 


 

Zaślubiny z samotnością

Zamów

 

 

Zaślubiny z samotnością

Marian Zawada OCD

Samotność może być przekleństwem, ale może być również błogosławieństwem i miejscem spotkania z Bogiem. Samotne milczenie ukryte pośród współczesnych i dawnych pustyń wymaga odwagi i wdziera się w samo centrum tajemnicy człowieka. Bez milczenia, samotności i ukrycia nie można być człowiekiem. Każdy musi się z nim zmierzyć. To w samotności i milczeniu Bóg przemawia do człowieka i tylko wtedy człowiek może usłyszeć Jego głos. Milczenie, samotność i ukrycie to słowa wołające przed Bogiem jak serafini w potrójnym: Święty, Święty, Święty (Iz 6, 3), stają u wrót Tajemnicy i do niej zapraszają. Cenna pozycja dla wszystkich poszukujących.

Ilość stron: 344
Format: 19,5 × 12,5 cm
Rok wydania: 1999
Oprawa: Miękka
ISBN:
83-87527-43-2
czytaj fragment »spis treści »

 

Zasady wierności charyzmatowi założyciela

Zamów

 
 

Zasady wierności charyzmatowi Założyciela

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Studium z teologii życia konsekrowanego w świetle dokumentów Kościoła od Vaticanum II po Vita consecratana przykładzie charyzmatu terezjańskiego. Wychodząc od aktualnej nauki Kościoła, Autor ukazuje sposób poszukiwania dróg wierności własnemu charyzmatowi zakonnemu. Rozpracowuje cztery zasady wierności podane w dokumencie „Zakonnicy a promocja ludzka”: 1. Wierność człowiekowi,
2. Wierność Chrystusowi, 3. Wierność Kościołowi, 4. Wierność życiu zakonnemu i charyzmatowi własnego instytutu. Całość napisana jest językiem zrozumiałym dla każdego.

Ilość stron: 320
Format: 20,5 × 14,5 cm
Rok wydania: 2000
Oprawa: Miękka
ISBN: 83-87527-80-7

 

Teologia komunii z Bogiem [oprawa twarda]

nakład wyczerpany

 
 

Teologia komunii z Bogiem

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Książka zawiera przemyślenia na temat duchowości ludzkiej, procesów jakie zachodzą przy pogłębianiu tej sfery życia. Przedstawia w sposób prosty i jasny wiele ponadczasowych prawd. Wyjaśnia wspólne uzupełnianie się rzeczywistości doczesnej i nadprzyrodzonej, która koncentruje się na "komunii z Bogiem".

Ilość stron: 408
Format: 24 x 17 cm
Rok wydania: 2009
Wydanie: III poprawione
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7604-028-8
     

 

Osoba i wspólnota

Zamów

 
 

Osoba i wspólnota

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Spośród znaków czasu w obecnej chwili Kościoła i ludzkości dwa wysuwają się na pierwszy plan w życiu osób konsekrowanych: wrażliwość na godność osoby oraz odkrycie ważności autentycznej wspólnoty ludzkiej i chrześcijańskiej. Praktyczna realizacja tych rzeczywistości decyduje o rozwoju osoby, żywotności instytutu zakonnego i działalności ewangelizacyjnej Kościoła. W pierwszych dwóch częściach książki autor rozważa wspomniane rzeczywistości oddzielnie, by w trzeciej ofiarować konkretne wskazówki z myślą o ich syntezie.


Ilość stron: 130 
Format: 19,5 × 12,5 cm 
Rok wydania: 2002 
Oprawa: Miękka
ISBN:
83-7305-015-9

czytaj fragment »spis treści »

 

Od Objawienia do zjednoczenia

Zamów

 
 

Od Objawienia do zjednoczenia

Jerzy Wiesław Gogola OCD

Studium wybitnego karmelity, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autora wielu publikacji na temat życia duchowego. Książka stanowi pożyteczne i wszechstronne opracowanie ujmujące problematykę modlitwy. Ponadto uporządkowuje i uzupełnia wiedzę tych, którzy modlą się i pragną modlić się lepiej. „Kto się bowiem modli, ten doświadcza, że modlitwa dojrzewa. Modlitwa ustna musi być dopełniona medytacją, a ta upraszcza się i przeradza stopniowo w adorację, modlitwę żywej wiary, a wreszcie kontemplację, najpierw «nabytą», a potem ubogaconą darem danym przez Boga. Ewolucja modlitwy jest wynikiem coraz głębszego poznania Boga i coraz pełniejszego oddawania się Mu. Modlitwa dojrzewa więc «Od Objawienia do Zjednoczenia» wraz z dojrzewaniem wiary, nadziei i miłości”.


Ilość stron: 290 
Format: 20,5 × 14,5 cm 
Rok wydania: 2005 
Oprawa: Miękka
ISBN:
83-7305-162-7
 czytaj fragment »spis treści »

 

Niebo w mej duszy

Zamów

 
 

 

Niebo w mej duszy

Andrzej Ruszała OCD (red.)

Cenna pozycja dla miłośników duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej. Ukazuje łaskę zjednoczenia z Trójcą Świętą Błogosławionej. Poznajemy jej przywiązanie do Eucharystii i Słowa Bożego. Odkrywamy wartość współcierpienia z Chrystusem. Możemy się też zapoznać z jej ideałem karmelitanki bosej.    

Materiały z sympozjum
poświęconego duchowości
bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906)
w stulecie jej śmierci
Kraków, 21 listopada 2006 r.


Ilość stron: 168
Format: 20,5 x 14,5 cm
Rok wydania: 2007
Oprawa:
Miękka
ISBN: 978-83-7305-245-1


 • A. Ruszała OCD, Wprowadzenie
 • A. Wach OCD, Homilia Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • A. Wach OCD, Słowo Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • ks. J. D. Szczurek, Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • ks. J. D. Szczurek, Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według bł. Elżbiety z Dijon
 • J. W. Gogola OCD, Życie teologalne bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • ks. W. Misztal, Chrystus w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • ks. J. Machniak, Tajemnica Eucharystii w życiu bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906)
 • M. Zawada OCD, Idea chwały w doktrynie bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
 • A. Ruszała OCD, Ideał karmelitanki bosej według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • P. Nyk OCD, Rola słowa Bożego w modlitwie według bł. Elżbiety
 • ks. J. K. Miczyński, Duchowe przesłanie „Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej” bł. Elżbiety z Dijon
 • J. W. Gogola OCD, Zakończenie sympozjum