Seria "Karmel żywy"

1.

Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata. I Karmelitański Tydzień Duchowości. 9-12 marca 1998, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 280.

 

 • C. Maccise OCD, Słowo wstępne Generała Karmelitów Bosych
 • W. Kiwior OCD, Wprowadzenie Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • P. F. Neumann OCD, Historyczne uwarunkowania życia i duchowości Teresy z Lisieux
 • [ks.] M. Chmielewski, Święta Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej
 • F.-M. Lethel OCD, Chrystocentryzm dynamiczny Teresy z Lisieux
 • T. Kujałowicz OCD, Liturgia a życie duchowe na przykładzie Teresy z Lisieux
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w życiu duchowym św. Teresy z Lisieux
 • M. Zawada OCD, Życie teologalne Teresy z Lisieux
 • J. W. Gogola OCD, Mistyka Teresy z Lisieux
 • A. Wach OCD, Życie kontemplacyjne świętej Teresy z Lisieux
 • D. E. Wider OCD, Asceza Teresy od Dzieciątka Jezus
 • L. J. Gonzales OCD, Psychologiczne aspekty rozwoju Teresy z Lisieux
 • S. Zieliński OCD, Misje w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • J. Castellano Cervera OCD, Doktorat świętej Teresy z Lisieux
 • J. W. Gogola OCD, Podsumowanie Dyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości


2.

Na drodze zjednoczenia z Bogiem. II Karmelitański Tydzień Duchowości. 22-25 marca 1999, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, ss. 262.

 

 • [W. Kiwior OCD], Wprowadzenie Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • [ks.] J. M. Sánchez Caro, Biblia i mistyka. Święty Jan od Krzyża i lektura duchowa Biblii dzisiaj
 • [ks.] J. Machniak, Symbolika światła i ciemności w zjednoczeniu człowieka z Bogiem u św. Jana od Krzyża
 • [ks.] H. Wejman, Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża
 • [ks.] S. Urbański, Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża
 • [ks.] M. Chmielewski, Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża
 • J. W. Gogola OCD, Oczyszczenie nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża
 • A. Ruszała OCD, Kontemplacja jako środek doskonałego oczyszczenia afektywności na drodze do zjednoczenia z Bogiem
 • D. E. Wider OCD, Modlitwa i jej rozwój w ujęciu św. Jana od Krzyża
 • M. Zawada OCD, Rola cnót teologalnych na drodze do zjednoczenia z Bogiem
 • K. Pawłowski, Odkrywanie prawdy na drodze do zjednoczenia z Bogiem
 • J. W. Gogola OCD, Podsumowanie


3.

Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego. III Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą od Jezusa. 8-11 maja 2000, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 190.

 

 • S. T. Praśkiewicz OCD, Wprowadzenie
 • H. Gil OCD, Historyczne uwarunkowania duchowości Teresy od Jezusa
 • [ks.] M. Chmielewski, Chrystus w doświadczeniu duchowym Teresy od Jezusa
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Św. Teresa od Jezusa i Najświętsza Dziewica Maryja
 • J. W. Gogola OCD, „Teologia mistyczna” świętej Teresy od Jezusa
 • [ks.] J. Machniak, Fenomeny mistyczne w życiu św. Teresy z Awili
 • A. Ruszała OCD, Terezjańska pedagogia modlitwy
 • M. Zawada OCD, Św. Teresa z Awili a współczesne problemy medytacji
 • D. Wider OCD, Św. Teresa od Jezusa wobec katolików świeckich
 • K. Pawłowski, O budowaniu człowieka wewnętrznego
 • J. W. Gogola OCD, Podsumowanie


4.

Powołani do świętości. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Rafałem Kalinowskim. 7-10 maja 2001, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 344.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo wstępne Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • H. Gil OCD, Wpływ środowiska życia na duchowość św. Rafała Kalinowskiego
 • J. W. Gogola OCD, Droga duchowa św. Rafała Kalinowskiego
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja na drodze świętości św. Rafała Kalinowskiego
 • M. Zawada OCD, Rozumienie i umiłowanie Kościoła w pismach św. Rafała Kalinowskiego
 • [ks.] M. Chmielewski, Eucharystia na drodze świętości św. Rafała Kalinowskiego
 • S. Fudala OCD, Świętość jako owoc cnót teologalnych w życiu duchowym św. Rafała Kalinowskiego
 • D. Wider OCD, Wskazania św. Rafała Kalinowskiego dotyczące modlitwy
 • [ks.] J. Machniak, Elementy sanjuanistyczne i terezjańskie u św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907)
 • [ks.] W. Słomka, Święty Rafał Kalinowski jako wzór chrześcijańskiego wychowawcy
 • A. Ruszała OCD, Grzech w życiu duchowym w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego
 • P. Ogórek OCD, Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze św. Rafała Kalinowskiego
 • O. J. Filek OCD, Realizacja ideału kontemplacyjnego w polskich warunkach na przykładzie św. Rafała Kalinowskiego
 • W. Tochmański OCD, Św. Rafał Kalinowski – założyciel laikatu karmelitańskiego
 • J. W. Gogola OCD, Podsumowanie


5.

Światłość w ciemności. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża. 6-9 maja 2002, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003, ss. 304.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo wstępne Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • [ks.] R. Pindel, Biblijne korzenie duchowości św. Edyty Stein
 • [ks.] J. D. Szczurek, Wizja Boga-Trójcy w pismach Edyty Stein
 • M. Zawada OCD, Wizja człowieka w pismach Edyty Stein
 • [ks.] M. Chmielewski, Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w duchowości Edyty Stein
 • D. Wider OCD, Charakterystyka duchowości Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża
 • J. W. Gogola OCD, Mistyka św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein
 • A. Ruszała OCD, Modlitwa św. Teresy Benedykty od Krzyża
 • [ks.] J. Machniak, Odkrywanie Boga w ciemności
 • [ks.] W. Zyzak, Kobieta według Edyty Stein (świętej Teresy Benedykty od Krzyża)
 • P. P. Ogórek OCD, Duchowe doświadczenie Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża – w służbie odnowy naukowej refleksji teologicznej
 • I. J. Adamska OCD, Pisma Edyty Stein. Prezentacja dzieł Edyty Stein, ich geneza i zasadnicza treść


6.

„Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5-8 maja 2003, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004, ss. 254.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • S. Koperek [CR], Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
 • [ks.] J. Misiurek, Uwarunkowania życia i duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
 • T. M. Dąbek OSB, Biblia w duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
 • A. Ruszała OCD, Droga duchowa bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
 • D. Wider OCD, Zjednoczenie z Chrystusem Ukrzyżowanym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • [ks.] J. Machniak, Dynamika modlitwy w życiu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906)
 • J. W. Gogola OCD, Trójca Święta w doświadczeniu mistycznym bł. Elżbiety z Dijon
 • [ks.] M. Chmielewski, Asceza w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • K. W. Kraj OCD, Laudem gloriae – życie codzienne jako liturgia
 • M. Zawada OCD, Apostolat kontemplacyjny w pismach bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
 • J. I. Adamska OCD, Służba poprzez kontemplację. Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (18 VII 1880 – 9 XI 1906)


7.

Ukryta z Chrystusem w Bogu. VII Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętymi Małgorzatą Redi i Teresą z Los Andes. 4-7 maja 2004, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 248.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • J. W. Gogola OCD, Charakterystyka duchowości św. Teresy Małgorzaty Redi OCD
 • [ks.] M. Chmielewski, „Abscondita cum Christo in Deo”
 • P. P. Ogórek OCD, Duchowe itinerarium św. Teresy Małgorzaty Redi
 • [ks.] J. Machniak, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego św. Teresy Małgorzaty Redi
 • P. Baraniecki OCD, Kontemplacyjne „ukrycie” w doświadczeniu duchowym św. Teresy Małgorzaty Redi
 • Redento della Croce OCD, Służyć i świadczyć
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna w duchowości świętych karmelitanek bosych Teresy Małgorzaty Redi i Teresy z Los Andes
 • A. Ruszała OCD, Duchowe itinerarium św. Teresy od Jezusa z Los Andes
 • D. Wider OCD, Prawdy objawione kształtujące życie duchowe świętej Teresy z Los Andes (1900-1920)
 • M. Zawada OCD, Realizacja ideału karmelitańskiego w świecie w pismach św. Teresy de Los Andes
 • J. W. Gogola OCD, Podsumowanie


8.

Mistyka eucharystyczna. VIII Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Marią Kandydą od Eucharystii. 4-7 maja 2005, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2006, ss. 240.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • ks. J. Słomka, Refleksja eucharystyczna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - Didaché, Justyn, Ireneusz
 • A. Sielepin CHR, Mistyka zakorzeniona w liturgii
 • J. Skawroń OCarm., Eucharystia w charyzmacie karmelitańskim
 • P. P. Ogórek OCD, Eucharystia w życiu duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • W. Tochmański OCD, Duchowa droga bł. Kandydy od Eucharystii
 • S. Fudala OCD, Cnoty teologalne w życiu duchowym bł. Marii Kandydy od Eucharystii
 • A. Ruszała OCD, Rady ewangeliczne w życiu i pismach bł. Marii Kandydy od Eucharystii
 • M. Zawada OCD, Modlitwa bł. Marii Kandydy od Eucharystii
 • J. W. Gogola OCD, Eucharystia w mistycznym doświadczeniu bł. Kandydy
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Maryja Matka Chrystusa na duchowej drodze bł. Marii Kandydy od Eucharystii
 • J. W. Gogola OCD, Słowo na zakończenie Tygodnia Duchowości


9.

Świadek miłości Boga i człowieka. III Sympozjum poświęcone pamięci Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej (1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji 60. rocznicy śmierci, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2006, ss. 192.

 

 • J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie
 • A. Wach OCD, Homilia Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej sympozjum
 • K. Z. Dubel KDzJ, Sylwetka duchowa Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa
 • P. F. Neumann OCD, Geneza założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 • J. Nowak OFM, Kierownictwo duchowe Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD wobec M. Teresy na podstawie Jego listów
 • J. W. Gogola OCD, Charyzmat i duchowość karmelitanki Dzieciątka Jezus
 • ks. W. Misztal, Kiereownictwo duchowe M. Teresy Kierocińskiej wobec sióstr Zgromadzenia na podstawie jej listów
 • B. Batog KDzJ, Miłość do dziecka w życiu i działalności Sługi Bożej Matki Teresy – Janiny Kierocińskiej
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Kult Przenajświętszego Oblicza w życiu duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Sł. B. Teresy od św. Józefa
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Wpływ duchowości św. Teresy od Jezusa (de Ahumada), Matki Karmelu Reformowanego na życie i posługę Sł. B. Teresy od św. Józefa (Kierocińskiej), Matki Karmelu Dzieciątka Jezus


10.

Terezjańskie dziedzictwo – 1. IX Tydzień Duchowości z bł. Anną od św. Bartłomieja. 4-7 maja 2006, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, ss. 184.

 

 • J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Tydzień duchowości
 • A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • E. Ziemann SCJ, Francuskie środowisko życia błogosławionej Anny od św. Bartłomieja
 • Ruszała OCD, Duchowa sylwetka bł. Anny od św. Bartłomieja
 • D. Wider OCD, Miejsce bł. Anny od św. Bartłomieja w przekazie dziedzictwa świętej Teresy od Jezusa
 • ks. J. Machniak, Chrystus w duchowym doświadczeniu bł. Anny od św. Bartłomieja
 • J. W. Gogola OCD, Doświadczenie mistyczne bł. Anny od św. Bartłomieja
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna na duchowej drodze bł. Anny od św. Bartłomieja
 • M. Zawada OCD, Modlitwa w pismach bł. Anny od św. Bartłomieja
 • R. Myszkowski OCD, Bł. Anna od św. Bartłomieja jako kobieta i karmelitanka bosa

 

11.

Terezjańskie dziedzictwo – 2. X Tydzień Duchowości z Anną od Jezusa. 10-11 maja 2007, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 176.

 

 • J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Tydzień duchowości
 • A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • W. Kiwior OCD, Anna od Jezusa de Lobera wobec dziedzictwa terezjańskiego
 • J. Machniak, Wielcy teologowie XVI wieku w życiu duchowym św. Teresy od Jezusa
 • R. Myszkowski OCD, Wymiar wspólnotowy życia i duchowości Anny od Jezusa
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna na duchowej drodze Anny od Jezusa
 • A. Ruszała OCD, Duchowa sylwetka Anny od Jezusa
 • A. Smagacz OCD, Historyczne uwarunkowania reformy terezjańskiej
 • M. Zawada OCD, Pierwotny charyzmat Karmelu w ujęciu św. Teresy od Jezusa

 

12.

Mistyka w codzienności. XI Dni Duchowości  8-9 maja 2008, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 224.

 

 • J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Dni duchowości
 • A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • M. Chmielewski,  Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich doktorów Kościoła
 • G. Firszt OCD,  Ideał mistycznego zjednoczenia z Bogiem
 • J. W. Gogola OCD, Mistyka w codzienności w świetle nauki Mistrzów Karmelu
 • J. Machniak
 • W. Misztal, Mądrość miłości jako źródło i owoc mistycznego zjednoczenia z Bogiem według Świętych Karmelu
 • T. Paszkowska, Mistyka osób konsekrowanych w ujęciu Świętych Karmelu
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Mistyka maryjna w ujęciu Świętych Karmelu
 • A. Ruszała OCD, Powszechne powołanie do kontemplacji wlanej
 • M. Zawada OCD, Mistyczna bierność w codzienności według Świętych Karmelu
 • W. Zyzak, Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu Świętych Karmelu

 

13.

Świętość a zjawiska nadzwyczajne. XII Dni Duchowości  7-8 maja 2009, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 220.

 

 • J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Dni duchowości 
 • A. Ruszała OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • J. Machniak, Doświadczenie obecności Bożej
 • J. W. Gogola OCD,Charyzmatyczna duchowość bł. Marii od Jezusa ukrzyżowanego
 • W. Misztal, Kierownictwo duchowe wobec nadzwyczajnych fenomenów mistycznych
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Maryja z Nazaretu na duchowej drodze Marii od Jezusa ukrzyżowanego
 • A. RuszałaOCD, Szatan w doświadczeniu bł. Marii od Jezusa ukrzyżowanego 
 • A. Smagacz OCD, Historyczne uwarunkowania życia duchowego bł. Marii od Jezusa ukrzyżowanego
 • D. Wider OCD, Rola Słowa Bożego w duchowości Marii od Jezusa ukrzyżowanego
 • M. Zawada OCD, Duch Święty w duchowości bł. Marii od Jezusa ukrzyżowanego
 • W. Zyzak, Duchowość kobiety w kontekście życia bł. siostry Marii od Jezusa ukrzyżowanego

 

14.

Kapłańśtwo u Świętych Karmelu. XIII Dni Duchowości  7-8 maja 2010red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 198.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania 
 • A. Ruszała OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • G. Firszt OCD,  Kapłaństwo karmelity bosego
 • S. Fudala OCD, Kapłan jako sługa Bożego miłosierdzia na przykłądzie św. Rafała Kalinowskiego
 • J. W. Gogola OCD,  Kapłaństwo w służbie świętości w ujęciu Mistrzów Karmelu
 • J. Machniak, Święty Jan od Krzyża jako kierownik duchowy
 • E. Matulewicz, Kapłąństwo a karmelitanki bose na podstawie wybranych pism Świętych Karmelu
 • W. Misztal, Kapłaństwo w ujęciu świętego Pawła
 • S. T. Praśkiewicz OCD, "Salus animarum" jako najważniejsza zasada w posługiwaniu kapłanów polskiego karmelu terezjańskiego wczoraj i dziś
 • M. Zawada OCD,  Świętej Teresy z Lisieux spojrzenie na kapłaństwo
 • W. Zyzak, Kapłańśtwo w pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

 

15.

Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau y Quer OCD. XIV Dni Duchowości  10-11 maja 2011red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 280.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • A. Ruszała OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • A. Alvarez Suarez OCD, Św. Teresa z Awilii. Hiszpańska kobieta XVI wieku. Przesłanie dla naszych czasów. (Santa Teresa D'Avila. Una Donna spagnola del secolo XVI. Un messaggio per il nostro tempo)
 • C. Diez CM, Komunia - źródło mistyki i solidarności Franciszka Palau
 • M. D. Jara CM, Kobieta w mistyce eklezjalnej bł. Franciszka Palau
 • G. Firszt OCD, Zaangażowanie duszpasterskie bł. Franciszka Palau
 • J. W. Gogola OCD,  Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau OCD
 • J. Machniak, Modlitwa według bł. Franciszka Palau (1811-1872)
 • J. Pastor Mirales CMT, Franciszek Palau, wierność życiu zakonnemu i powołaniu karmelitańskiemu w czasach wykluczenia i prześladowania
 • E. Połeć CM, Życie i czasy bł. Franciszka Palau y Quer OCD
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Matka najświętsza w mistycznej doktrynie bł. Franciszka Palau

 

16.

Rodzina u Świętych Karmelu. XV Dni Duchowości  10-11 maja 2012red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013, ss. 234.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • A. Ruszała OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • T. Florek OCD, Wpływ więzi rodzinnych na wychowanie dziecka
 • J. W. Gogola OCD, Stosunek osób konsekrowanych do własnej rodziny w ujęciu Doktorów Karmelu
 • J. Machniak, Rodzina u św. Teresy z Awili i św. Jana od Krzyża
 • D. Kornas-Biela, Rodzinność w życiu i pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
 • K. Pawłowski OCD, Rodzina Martin
 • S. T. Praśkiewicz OCD, Rodzina w ujęciu nowych karmelitańskich kandydatów na ołtarze
 • P. Nyk OCD,  Ideał świętości rodziny w Biblii
 • W. Zyzak, Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

 

17.

Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu. XVI Dni Duchowości  10-11 maja 2013red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014, ss. 182.

 

 • J. W. Gogola OCD, Słowo powitania
 • A. Ruszała OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • G. Firszt OCD,  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego drogą rozwoju wiary według św. Rafała Kalinowskiego
 • J. W. Gogola OCD, Św. Jan od Krzyża przewodnik w wierze
 • Ł. Kasperek OCD, Noc wiary u św. Teresy z Lisieux
 • J. Kiciński CMF,  Człowiek wiary człowiekiem modlitwy w ujęciu świętej Teresy od Jezusa
 • G. Navarro CM, Piękno wiary w duchowości bł. Franciszka Palau
 • P. Nyk OCD, Wiara odpowiedzią człowieka na łaskę Boga. Fundamenty biblijne
 • S. T. Praśkiewicz OCD,  Wiara Maryi w duchowym doświadczeniu Świętych Karmelu
 • T. P. Terlikowski, Źródła kryzysu wiary w dzisiejszym świecie
 • W. Zyzak, Wiara jako jedna z dróg poznania Boga w ujęciu świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)