Seria "Formacja zakonna"

Tom I

J. Gogola OCD – W. Kiwior OCD – D. Wider OCD, Formacja zakonna, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków [1995. 19972], ss. 216. 2222.
 • J. Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej
 • W. Kiwior OCD, Etapy formacji zakonnej
 • D. Wider OCD, Wychowanie do modlitwy

 

Tom II

Formacja zakonna, t. 2, red. J. W. Gogola OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków [1996]. 19982, ss. 176. 1922.
  • J. Gogola OCD, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka
  • P. Spiller OCarm., Formacja do życia wspólnego
  • W. Kiwior OCD, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutu życia zakonnego


Tom III

J. W. Gogola OCD – M. Zawada OCD - P. Spiller OCarm., Formacja zakonna, t. 3, Karmelitańskie Studium Duchowości, Kraków 1997. 19982, ss. 176. 1762.
 • J. W. Gogola OCD, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka
 • M. Zawada OCD, Dojrzałość osobowa w formacji zakonnej
 • P. Spiller OCarm., Konsekracja zakonna

Tom IV

Formacja zakonna, t. 4, W trosce o ducha, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków 1998, ss. 304.
 • J. W. Gogola OCD, Ubóstwo konsekrowane: teologia i praktyka
 • D. Wider OCD, Walka modlitwy
 • W. Pietrzak SCJ, Sakrament pokuty w życiu zakonnym
 • M. Zawada OCD, Klauzura zakonna
 • W. Giertych OP, Formacja sumienia osób zakonnych
 • P. Spiller OCarm., Charyzmat życia zakonnego w Kościele

Tom V

W relacji z innymi, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 280.
 • D. Wider OCD, Rozwój miłości w życiu duchowym
 • J. Kalniuk MS, Odpowiedzialni za formację
 • J. W. Gogola OCD, Przyjaźń w życiu osób konsekrowanych
 • M. Zawada OCD, Milczenie w życiu zakonnym
 • A. Ruszała OCD, Wychowanie do kontemplacji

Tom VI

Formacja postaw, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 232.
 • J. W. Gogola OCD, Wiara w życiu konsekrowanym
 • M. Zawada OCD, Nadzieja w życiu konsekrowanym
 • S. Fudala OCD, Wychowanie do miłości
 • P. Spiller OCarm., Roztropność w życiu konsekrowanym
 • J. Kalniuk MS, Sprawiedliwość w życiu konsekrowanym
 • P. Salamon OFMConv., Umiarkowanie cnotą na dzisiejsze czasy
 • A. Ruszała OCD, Wychowanie do męstwa

Tom VII

Życie we wspólnocie zakonnej, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 304.
 • M. Zawada OCD, Teologia wspólnoty zakonnej
 • P. Salamon OFMConv., Liturgia Kościoła w służbie życia konsekrowanego
 • P. Spiller OCarm., Wspólnota w służbie Ewangelii Królestwa
 • J. W. Gogola OCD, Osoba a wspólnota
 • A. Ruszała OCD, Modlitwa w służbie budowania wspólnoty zakonnej
 • D. Wider OCD, Rola osób starszych we wspólnocie zakonnej
 • J. Bakalarz OP, Psychologiczne aspekty wspólnoty zakonnej