Publikacje

Karmelitański Instytut Duchowości, we współpracy z Wydawnictwem Karmelitów Bosych w Krakowie, publikuje serie wydawnicze z zakresu duchowości ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem duchowości szkoły karmelitańskiej, oraz życia konsekrowanego, a także rocznik specjalistyczny. Oprócz tego ma w swoim dorobku podręcznik teologii duchowości (J. W. Gogola OCD, Teologia komunii z Bogiem, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001. 20032. 20093) oraz pozycje monograficzne i zbiorowe.

  • Seria „Formacja zakonna” jest owocem kursów formacyjnych organizowanych w ramach cyklu Formacja do życia konsekrowanego. Stanowi pomoc w formacji początkowej i stałej osób konsekrowanych;
  • Seria „Karmel żywy” dokumentuje coroczne „Tygodnie duchowości”;
  • Seria "Źródła karmelitańskie" ma na celu przybliżenie wartościowych tekstów karmelitańskiej tradycji duchowej, będących dorobkiem wielkich, mało znanych sióstr i braci Karmelu, którzy pragną przekazać swoje doświadczenie modlitwy, życia w obecności Bożej i najgłębszego zjednoczenia z Bogiem. Te bogactwa klasyki karmelitańskiej szczególnie adresowane są do wszystkich, którzy pragną głębiej wniknąć w charyzmat duchowości karmelitańskiej. Seria ta może także stanowić cenną pomoc do prac naukowych i artykułów z zakresu duchowości karmelitańskiej, gdyż daje dostęp do tradycji Zakonu oraz jej kształtu w poszczególnych momentach jej formowania się na przestrzeni dziejów.
  • Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae jest różnojęzycznym rocznikiem propagującym teologię duchowości nie tylko jako odrębną naukę, ale także w dialogu z innymi działami teologii oraz dyscyplinami naukowymi;
  • Książki opublikowane przez Instytut są monografiami z różnych dziedzin duchowości i życia konsekrowanego, bądź opracowaniami zbiorowymi.

Publikacje KID są do nabycia w księgarniach, w gmachu Instytutu, a także w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie, które prowadzi sprzedaż wysyłkową.