1. Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata


9-12 marca 1998 r.


C. Maccise OCD, Słowo wstępne Generała Karmelitów Bosych

W. Kiwior OCD, Wprowadzenie Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

P. F. Neumann OCD, Historyczne uwarunkowania życia i duchowości Teresy z Lisieux

ks. M. Chmielewski, Święta Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej

F.-M. Lethel OCD, Chrystocentryzm dynamiczny Teresy z Lisieux

T. Kujałowicz OCD, Liturgia a życie duchowe na przykładzie Teresy z Lisieux

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w życiu duchowym św. Teresy z Lisieux

M. Zawada OCD, Życie teologalne Teresy z Lisieux

J. W. Gogola OCD, Mistyka Teresy z Lisieux

A. Wach OCD, Życie kontemplacyjne świętej Teresy z Lisieux

D. E. Wider OCD, Asceza Teresy od Dzieciątka Jezus

L. J. Gonzales OCD, Psychologiczne aspekty rozwoju Teresy z Lisieux

S. Zieliński OCD, Misje w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

J. Castellano Cervera OCD, Doktorat świętej Teresy z Lisieux

J. W. Gogola OCD, Podsumowanie Dyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości


 

Publikacja materiałów