2. Na drodze zjednoczenia z Bogiem (św. Jan od Krzyża)


22-25 marca 1999
 


W. Kiwior OCD, Wprowadzenie Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

ks. J. M. Sánchez Caro, Biblia i mistyka. Święty Jan od Krzyża i lektura duchowa Biblii dzisiaj

ks. J. Machniak, Symbolika światła i ciemności w zjednoczeniu człowieka z Bogiem u św. Jana od Krzyża

ks. H. Wejman, Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża

ks. S. Urbański, Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża

ks. M. Chmielewski, Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża

J. W. Gogola OCD, Oczyszczenie nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża

A. Ruszała OCD, Kontemplacja jako środek doskonałego oczyszczenia afektywności na drodze do zjednoczenia z Bogiem

D. E. Wider OCD, Modlitwa i jej rozwój w ujęciu św. Jana od Krzyża

M. Zawada OCD, Rola cnót teologalnych na drodze do zjednoczenia z Bogiem

K. Pawłowski, Odkrywanie prawdy na drodze do zjednoczenia z Bogiem

J. W. Gogola OCD, Podsumowanie

 

Publikacja materiałów