Historia

1990 – zorganizowanie serii otwartych konferencji z zakresu duchowości w klasztorze  karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18  

1991 – w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założenie w tymże klasztorze przez o. Jerzego Wiesława Gogolę OCD Karmelitańskiego Studium Duchowości, realizującego program stałych wykładów  

1993 – nadanie nazwy Karmelitański Instytut Duchowości (KID), zapoczątkowanie współpracy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (dzisiejszym Uniwersytem Papieskim Jana Pawła II) 

1994 – inauguracja wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego  

1995 – zapoczątkowanie serii wydawniczej „Formacja zakonna”  

1998 – inauguracja „Tygodni duchowości” (od roku 2008 organizowanych  pod nazwą „Dni duchowości”) na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997), zainicjowanie serii wydawniczej „Karmel żywy”  

2000 – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Instytutu  

2001 – poświęcenie i inauguracja gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w  Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a  

2007 – włączenie w struktury KID Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego  

2008 – inauguracja rocznika Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae 

2010 – KID Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie 

2011 – zapoczątkowanie serii wydawniczej „Źródła karmelitańskie” 

2013 - odbyły się pierwsze Warsztaty z duchowości