3. Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego


8-11 maja 2000 r.
 


S. T. Praśkiewicz OCD, Wprowadzenie

H. Gil OCD, Historyczne uwarunkowania duchowości Teresy od Jezusa

ks. M. Chmielewski, Chrystus w doświadczeniu duchowym Teresy od Jezusa

S. T. Praśkiewicz OCD, Św. Teresa od Jezusa i Najświętsza Dziewica Maryja

J. W. Gogola OCD, „Teologia mistyczna” świętej Teresy od Jezusa

ks. J. Machniak, Fenomeny mistyczne w życiu św. Teresy z Awili

A. Ruszała OCD, Terezjańska pedagogia modlitwy

M. Zawada OCD, Św. Teresa z Awili a współczesne problemy medytacji

D. Wider OCD, Św. Teresa od Jezusa wobec katolików świeckich

K. Pawłowski, O budowaniu człowieka wewnętrznego

J. W. Gogola OCD, Podsumowanie

 

 

Publikacja materiałów