4. Powołani do świętości (św. Rafał Kalinowski)


7-10 maja 2001 r.


J. W. Gogola OCD, Słowo powitania

S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo wstępne Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

H. Gil OCD, Wpływ środowiska życia na duchowość św. Rafała Kalinowskiego

J. W. Gogola OCD, Droga duchowa św. Rafała Kalinowskiego

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja na drodze świętości św. Rafała Kalinowskiego

M. Zawada OCD, Rozumienie i umiłowanie Kościoła w pismach św. Rafała Kalinowskiego

ks. M. Chmielewski, Eucharystia na drodze świętości św. Rafała Kalinowskiego

S. Fudala OCD, Świętość jako owoc cnót teologalnych w życiu duchowym św. Rafała Kalinowskiego

D. Wider OCD, Wskazania św. Rafała Kalinowskiego dotyczące modlitwy

ks. J. Machniak, Elementy sanjuanistyczne i terezjańskie u św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907)

ks. W. Słomka, Święty Rafał Kalinowski jako wzór chrześcijańskiego wychowawcy

A. Ruszała OCD, Grzech w życiu duchowym w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego

P. Ogórek OCD, Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze św. Rafała Kalinowskiego

O. J. Filek OCD, Realizacja ideału kontemplacyjnego w polskich warunkach na przykładzie św. Rafała Kalinowskiego

W. Tochmański OCD, Św. Rafał Kalinowski – założyciel laikatu karmelitańskiego

J. W. Gogola OCD, Podsumowanie

 

Publikacja materiałów