5. Światłość w ciemności (św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein)


6-9 maja 2002 r.


J. W. Gogola OCD, Słowo powitania

S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo wstępne Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

ks. R. Pindel, Biblijne korzenie duchowości św. Edyty Stein

ks. J. D. Szczurek, Wizja Boga-Trójcy w pismach Edyty Stein

M. Zawada OCD, Wizja człowieka w pismach Edyty Stein

ks. M. Chmielewski, Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w duchowości Edyty Stein

D. Wider OCD, Charakterystyka duchowości Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża     

J. W. Gogola OCD, Mistyka św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein

A. Ruszała OCD, Modlitwa św. Teresy Benedykty od Krzyża

ks. J. Machniak, Odkrywanie Boga w ciemności      

ks. W. Zyzak, Kobieta według Edyty Stein (świętej Teresy Benedykty od Krzyża)

P. P. Ogórek OCD, Duchowe doświadczenie Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża – w służbie odnowy naukowej refleksji teologicznej

J. Adamska OCD, Pisma Edyty Stein. Prezentacja dzieł Edyty Stein, ich geneza i zasadnicza treść

 

Publikacja materiałów