6. Uwielbienie chwały (bł. Elżbieta od Trójcy Świętej)


5-8 maja 2003 r.


J. W. Gogola OCD, Słowo powitania

S. Koperek CR, Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej

ks. J. Misiurek, Uwarunkowania życia i duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

T. M. Dąbek OSB, Biblia w duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

A. Ruszała OCD, Droga duchowa bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

D. Wider OCD, Zjednoczenie z Chrystusem Ukrzyżowanym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Dziewica Maryja w duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej

ks. J. Machniak, Dynamika modlitwy w życiu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906)

J. W. Gogola OCD, Trójca Święta w doświadczeniu mistycznym bł. Elżbiety z Dijon

ks. M. Chmielewski, Asceza w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej

K. W. Kraj OCD, Laudem gloriae – życie codzienne jako liturgia

M. Zawada OCD, Apostolat kontemplacyjny w pismach bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

J. I. Adamska OCD, Służba poprzez kontemplację. Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (18 VII 1880 – 9 XI 1906)

 

 

Publikacja materiałów