7. Ukryta z Chrystusem w Bogu (św. Małgorzata Redi i św. Teresa z Los Andes)

 

4-7 maja 2004 r.


J. W. Gogola OCD, Słowo powitania

S. T. Praśkiewicz OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

J. W. Gogola OCD, Charakterystyka duchowości św. Teresy Małgorzaty Redi OCD

ks. M. Chmielewski, „Abscondita cum Christo in Deo”

P. P. Ogórek OCD, Duchowe itinerariumśw. Teresy Małgorzaty Redi

ks. J. Machniak, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego św. Teresy Małgorzaty Redi

P. Baraniecki OCD, Kontemplacyjne „ukrycie” w doświadczeniu duchowym św. Teresy Małgorzaty Redi

Redento della Croce OCD, Służyć i świadczyć

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna w duchowości świętych karmelitanek bosych Teresy Małgorzaty Redi i Teresy z Los Andes

A. Ruszała OCD, Duchowe itinerarium św. Teresy od Jezusa z Los Andes

D. Wider OCD, Prawdy objawione kształtujące życie duchowe świętej Teresy z Los Andes (1900-1920)

M. Zawada OCD, Realizacja ideału karmelitańskiego w świecie w pismach św. Teresy de Los Andes

J. W. Gogola OCD, Podsumowanie

 

Publikacja materiałów