8. Mistyka eucharystyczna (bł. Maria Kandyda od Eucharystii)


4-7 maja 2005 r.


J. W. Gogola OCD, Słowo powitania

A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

ks. J. Słomka, Refleksja eucharystyczna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - Didaché, Justyn, Ireneusz

A. Sielepin CHR, Mistyka zakorzeniona w liturgii

J. Skawroń OCarm., Eucharystia w charyzmacie karmelitańskim

P. P. Ogórek OCD, Eucharystia w życiu duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W. Tochmański OCD, Duchowa droga bł. Kandydy od Eucharystii

S. Fudala OCD, Cnoty teologalne w życiu duchowym bł. Marii Kandydy od Eucharystii

A. Ruszała OCD, Rady ewangeliczne w życiu i pismach bł. Marii Kandydy od Eucharystii

M. Zawada OCD, Modlitwa bł. Marii Kandydy od Eucharystii

J. W. Gogola OCD, Eucharystia w mistycznym doświadczeniu bł. Kandydy

S. T. Praśkiewicz OCD, Maryja Matka Chrystusa na duchowej drodze bł. Marii Kandydy od Eucharystii

J. W. Gogola OCD, Słowo na zakończenie Tygodnia Duchowości

 

 

Publikacja materiałów