9. Terezjańskie dziedzictwo – I (bł. Anna od św. Bartłomieja)

 

4-7 maja 2006 r.


J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Tydzień duchowości

A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

E. Ziemann SCJ, Francuskie środowisko życia błogosławionej Anny od św. Bartłomieja

A. Ruszała OCD, Duchowa sylwetka bł. Anny od św. Bartłomieja

D. Wider OCD, Miejsce bł. Anny od św. Bartłomieja w przekazie dziedzictwa świętej Teresy od Jezusa

ks. J. Machniak, Chrystus w duchowym doświadczeniu bł. Anny od św. Bartłomieja

J. W. Gogola OCD, Doświadczenie mistyczne bł. Anny od św. Bartłomieja

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna na duchowej drodze bł. Anny od św. Bartłomieja

M. Zawada OCD, Modlitwa w pismach bł. Anny od św. Bartłomieja

R. Myszkowski OCD, Bł. Anna od św. Bartłomiejajako kobieta i karmelitanka bosa

 

 

Publikacja materiałów