11. Mistyka w codzienności

 

8-9 maja 2008 r.

 

Dzień I: czwartek, 8 maja 2008 r.

17.00 Powitanie - o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, Dyrektor KID

17.15 Słowo wstępne – o. lic. Albert Stanisław Wach, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

17.30 Mistyka w codzienności w świetle nauki Mistrzów Karmelu – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD (PAT, KID)

18.00 Ideał mistycznego zjednoczenia z Bogiem – o. dr Grzegorz Firszt OCD (KID)

 
18.30 Przerwa

 
18.50 Powszechne powołanie do kontemplacji wlanej – o. dr Andrzej Ruszała OCD (KID)

19.20 Mądrość miłości jako źródło i owoc mistycznego zjednoczenia z Bogiem według świętych Karmelu – ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. PAT

19.50 Bierność w ujęciu Świętych Karmelu – o. dr Marian Zawada OCD (KID)


Dzień II: piątek, 9 maja 2008 r.

17.00 Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów Kościoła – ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

17.30 Mistyka osób konsekrowanych w ujęciu Świętych Karmelu – dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL

18.00 Mistyka laikatu w ujęciu w ujęciu Świętych Karmelu – ks. dr hab. Wojciech Zyzak (PAT, KID)

 
18.30 Przerwa

 
19.00 Doświadczenie Bożej obecności – ks. dr hab. Jan Machniak, prof. PAT (PAT, KID)

19.30 Mistyka maryjna – o. dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD (KID)

20.00 Podsumowanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, Dyrektor KID