12. Zjawiska nadzwyczajne a świętość (bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)

 

7-8 maja 2009 r.


Dzień I: czwartek, 7 maja 2009

Godz. 17.00-18.40

Powitanie: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, dyrektor KID i kierownik KHD PAT

Słowo wstępne: o. dr A. Ruszała OCD, radny Krakowskiej Prowincji OCD
 
Historyczne uwarunkowania życia duchowego bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – o. dr Arkadiusz Smagacz OCD (KUL)

Specyfika duchowości Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD (PAT, KID)

Przerwa

Godz. 19.00-20.15

Rola Słowa Bożego w życiu duchowym Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – o. prof. dr hab. Dominik Wider OCD

Maryja na duchowej drodze Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (KID)


Dzień II: piątek, 8 maja 2009 r.
Godz. 17.00-18.40

Duch Święty w duchowości bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – o. dr Marian Zawada OCD (KID)

Duchowość kobiety na przykładzie bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – ks. dr Wojciech Zyzak (PAT)

Kierownictwo duchowe wobec nadzwyczajnych fenomenów mistycznych – ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. PAT

Przerwa

19.00-20.15

Nadzwyczajne zjawiska mistyczne a świętość – ks. dr hab. Jan Machniak, prof. PAT

Problem opętania w życiu chrześcijańskim – o. dr Andrzej Ruszała OCD (KID)

Słowo na zakończenie – o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD – dyrektor KID