o. dr Stanisław Fudala

 20160128 165302

wykładowca KID, ceniony kierownik duchowy, rekolekcjonista

 

ARTYKUŁY DOSTĘPNE W CZYTELNI KID:

,,...Zatem istotą życia konsekrowanego jest całkowite i wyłączne oddanie się Bogu. Chodzi tu o oddanie, którego inspiratorem jest Bóg, a człowiek poprzez wspaniałomyślną odpowiedź chce całkowicie i wyłącznie należeć do Niego, obiera drogę rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wybiera taką formę życia, która jest praktycznym wyrazem woli Bożej, a wobec logiki świata jest znakiem sprzeciwu. Wybór ten, odnosi się do takich wartości, które w oczach świata przestały już być istotnymi czynnikami decydującymi o wielkości człowieka w relacji do swego Stwórcy. Świadectwo dawane Bogu przez konsekrację jest zatem nadrzędne w stosunku do każdej innej formy ewangelizacji i stanowi jej charakterystyczną cechę. Zawiera w sobie szczególne świadectwo bardziej „być” niż „działać”...

 

         środowisko – duchowość

Edyta Stein przebyła tę ciemną drogę, bez patrzenia wstecz, z pewnością dziecka z ufnością, które zawierzyło swemu Ojcu. Na ciemnej drodze wiary doszła do najwyższej doskonałości ludzkiego istnienia, które jest jednocześnie poznaniem, darem serca i wolnym działaniem...

 

,,Duch Święty zstępujący na Maryję w chwili zwiastowania jest Tym, który wyraża w swojej osobie oblubieńczą miłość Boga, miłość wieczną. W tym momencie jest On w szczególny sposób Bogiem-Oblubieńcem. W tajemnicy Wcielenia, w ludzkim poczęciu Syna Bożego, Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. W Ojcu staje się On Duchem dającym polecenia, w Synu zaś Duchem otrzymującym je. W tych boskich zaślubinach z ludzkością Maryja odpowiada na zwiastowanie anielskie z miłością oblubienicy, która potrafi przyjąć Boski wybór i dostosować się do niego w sposób doskonały."