Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny

Prezentacja 

Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny służy pomocą praktyczną, udzielając indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz pomagając w formacji do głębszego życia wiarą. Formacja ta opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka; czerpie także ze współczesnej psychologii głębi, która stanowi cenną pomoc w poznawaniu siebie, rozeznawaniu i pełniejszym życiu wiarą. 

Posługą w Ośrodku objęte są: 

  • osoby młode zainteresowane życiem konsekrowanym (w szczególności karmelitańskim): czy to rozeznaniem powołania czy pragnące popracować nad poznaniem własnej osobowości, przepracować niektóre trudności;
  • osoby będące w formacji początkowej do życia konsekrowanego, chcące bardziej poznać siebie lub korzystać z kierownictwa duchowego z akcentem położonym na płaszczyznę ludzką; 

Ponadto, w miarę możliwości: 

  • osoby duchowne oraz inne konsekrowane, po ślubach wieczystych, którym oferowane jest kierownictwo duchowe, indywidualne kolokwia wzrostu;
  • osoby świeckie zaangażowane w życie wiarą i w życie Kościoła;
  • słuchacze Szkoły Formatorów przy "Ignatianum" w Krakowie: kolokwia wzrostu, superwizja.

Od maja 2014 r. działalność Ośrodka została zawieszona do odwołania.