Archiwum wykładów

Wykłady kursoryczne (K)

K1 Teologia duchowości – I    o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD

K2 Teologia duchowości – II   o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD

K3 Historia duchowości – I      o. prof. dr hab. D. Wider OCD
                                          ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII
                                          o. dr M. Gołąb OFMConv.
                                          o. dr G. Firszt OCD

K4 Historia duchowości – II     o. prof. dr hab. D. Wider OCD            
                                          ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII
                                          o. dr M. Gołąb OFMConv.
                                          o. dr O. R. Stokłosa OCD                  

K5 Duchowość biblijna            bp prof. dr hab. R. Pindel
                                          o. dr P. Nyk OCD
                                          o. lic. Ł. Kansy OCD

K6 Duchowość patrystyczna    o. dr hab. D. Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII 
                                          ks. dr T. Krupnik 

K7 Duchowość liturgiczna        o. dr S. Skórnóg OCD
                                          s. dr hab. A. Sielepin CHR

K8 Duchowość maryjna          o. dr M. Sopata OCD
                                          o. dr S. T. Praśkiewicz OCD
                                          o. dr S. Fudala OCD

K9 Duchowość karmelitańska   o. dr hab. M. Zawada OCD
                                          o. dr K. W. Kraj OCD
                                          o. lic. J. Zieliński OCD 

 

Wykłady monograficzne (M)


M1 Teologia modlitwy                            o. prof. dr hab. D. Wider OCD
                                                          o. dr A. Ruszała OCD  

M2 Duch Święty w życiu duchowym         o. dr Ł. Kasperek OCD        

M3 Duchowość laikatu                            o. dr W. Tochmański OCD
                                                          ks. dr E. Ziemann SCJ
                                                          ks. dr hab. W. Zyzak, prof. UPJPII

M4 Duchowość zakonna                          o. prof. dr hab. D. Wider OCD
                                                           o. dr A. Ruszała OCD

M5 Kierownictwo duchowe                      ks. dr hab. W. Misztal, prof. UPJPII
                                                           o. dr S. Fudala OCD   

M6 Duchowość św. Jana od Krzyża            o. dr A. Ruszała OCD

M7  Duchowość miłosierdzia – św. Faustyna Kowalska
                                                           ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII

M8 Główne idee duchowości indyjskiej       dr hab. K. Pawłowski

M9 Duchowość pustyni                            ks. dr hab. S. Hałas SCJ, prof. UPJPII  

M10 Teologia obrazu                               o. dr hab. M. Zawada OCD

M11 Czystość, dziewictwo, celibat we współczesnym świecie
                                                           ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII

M12 Duchowość św. Teresy od Jezusa       o. dr A. Ruszała OCD
                                                           o. lic. J. Kucharczyk OCD
                                                           o. lic. P. Linka OCD         

M13 Duchowość św. Rafała Kalinowskiego   o. dr S. Fudala OCD

M14 Nowe ruchy kościelne                       dr C. Sękalski

M15 Życie duchowe a psychologia             o. lic. T. Florek OCD

M16 Duchowość ignacjańska                    dr C. Sękalski

M17 Pismo święte w Kościele                     s. dr A. E. Klich OSU

M18 Duchowość św. Pio                          ks. dr hab. W. Zyzak, prof. UPJPII

M19 Antropologia teologiczna                    o. dr M. Rybicki OCD

M20 Duchowość małżeństwa i rodziny            dr C. Sękalski

M21 Duchowość stanów życia w Kościele    o. dr A. Ruszała OCD

M22 Maryjny wymiar duchowości Karmelu   o. dr S. T. Praśkiewicz OCD

M23 Cnoty i wady w życiu duchowym chrześcijanina
                                                           ks. dr hab. H. Majkrzak SCJ

M24 Duchowość eucharystyczna               ks. dr T. Seweryn 

M25 Nowa ewangelizacja                         s. dr I. Iwańska

M26 Biblijna historia zbawienia w życiu duchowym chrześcijanina
                                                           s. dr I. Iwańska

M27 Biblijna teologia przymierza                o. dr P. Nyk OCD

M28 Duchowość Serca Jezusowego           ks. dr J. Sypko SCJ

 

M29 Etapy formacji w życiu duchowym laikatu 

                                                           ks. dr T. Seweryn

 

M30 Duchowość Karmelu w wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły 
                                                               dr D. Narewska

M31 Duchowość ojców pustyni                  o. dr Szymon Hiżycki OSB

M32 Dynamika wiary                                o. dr Stanisław Fudala OCD

M33 Rozwój miłości Bożej według św. Jana od Krzyża
                                                            o. dr Oktawian R. Stokłosa OCD

 

M34 Zagrożenia duchowości                      dr Jadwiga Zięba        

M35 Język i duchowość                         o. dr Andrzej Zając OFMConv 

M36 Duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej           o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

M37 Duchowość nowego człowieka w-g św. Pawła        ks. dr hab. Roman Bogacz

M38 Zjawiska nadzwyczajne w życiu duchowym św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)                                   o. dr Stanisław Fudala