Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość”

  • 28 maja 2012 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe:
    „Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość”

 Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Historii Zakonów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny „Teresianum” – Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Krakowie.

 PROGRAM:

 9.00 Otwarcie sympozjum – Prof. dr hab. Jacek Popiel, 
 dziekan Wydziału Polonistyki UJ

 Słowo wstępne – O. dr Andrzej Ruszała OCD,
 przełożony prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

 Sesja przedpołudniowa

 Z historii karmelitanek bosych na ziemiach polskich

 Moderator: prof. dr hab. Andrzej Borowski (UJ)

 9.30 Polski krajobraz zakonny w roku 1612 – s. Małgorzata Borkowska OSB

 9.50 Zarys rozwoju klasztorów karmelitanek bosych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1612-1782) – o. prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD (UP JPII)

 10.10 Karmelitanki bose w dobie zaborów i w Polsce odrodzonej (1772-1939) – o. dr Piotr Neumann OCD (UAM)

 10.30 Z kart najnowszej historii karmelitanek bosych w Polsce (od roku 1939). Czas próby i dynamizmu fundacyjnego – o. dr Arkadiusz Smagacz OCD (KUL)

 10.50-11.10 przerwa

 Moderator: o. dr Piotr Neumann OCD (UAM)

 11.10 Wielkie postaci Karmelu żeńskiego w Polsce: m. Teresa Marchocka (o. Krzysztof Żywczyński OCD), m. Ksawera Czartoryska (o. dr Włodzimierz Tochmański OCD), m. Jadwiga Wielhorska (o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD), m. Anna Kalkstein (o. Aleksander Szczukiecki OCD), s.  Immakulata Adamska (o. Wojciech Ciak OCD)

 12.00 Prezentacja i zaproszenie na wystawę „Mam ja skarb mam… Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce” w Muzeum Archeologicznym – Joanna Daranowska-Łukaszewska

 12.15-15.00 przerwa (możliwość zwiedzenia wystawy)

 Sesja popołudniowa

 Dziedzictwo kulturowe i duchowe polskich karmelitanek bosych

 Moderator: o. dr Arkadiusz Smagacz OCD (KUL)

 15.00 Kultura literacka karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku – dr hab. Halina Popławska, prof. UG

 15.20 Kroniki polskich karmelitanek bosych w XVII w. – prof. dr hab. Karolina Targosz (PAN)

 15.40 Poetycka obecność karmelitek w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Liryki łacińskie o. Elizeusza od NMP (komunikat) – dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ

 15.50 Poetycki obraz „godów duchowych” Teresy Anny od św. Józefa na podstawie „Aktu weselnego na nigdy niezwiędłej górze Karmelu” Teodora Piotrkowczyka – dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ)

 16.10 Prezentacja wybranych fragmentów „Aktu weselnego”

 16.20-16.40 przerwa

 Moderator: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ

 16.40 Wizerunek karmelitanki bosej na podstawie „Żywota Matki Anny od Jezusa Stobieńskiej” o. Stefana Kucharskiego – Maria Anna Sopart (UJ)

 17.00 Specyfika drogi świętości karmelitanki bosej – o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (UP JPII)

 17.20 Duchowe aspekty klauzury karmelitanek bosych – o. dr Grzegorz Firszt OCD („Teresianum” – KID Kraków)

 17.40 Maryjność karmelitanek bosych – o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (WSD OCD)

 18.00 Podsumowanie – o. dr Andrzej Ruszała OCD, przełożony prowincjalny