Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

  • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

  • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

  • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

V Warsztaty z duchowości

ZAPRASZAMY NA V WARSZTATY Z DUCHOWOŚCI

 

Czy modlitwa to zawsze poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie?

Ścieżki trudnej modlitwy

Sobota, 21 marca 2015 r.

Karmelitański Instytut Duchowości, ul. Rakowicka 18a, Kraków

Warsztaty prowadzą:

dr Jadwiga Zięba

o. dr Andrzej Ruszała OCD

Program:

9.00     Wprowadzenie

9.15     Konferencja: Trud modlitwy w doświadczeniu i nauce Świętych karmelitańskich

10.00   Nasze trudności w modlitwie: wymiana doświadczeń

11.00   Przerwa na posiłek

(we własnym zakresie, w kawiarni kawa i herbata)

11.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.00   Eucharystia

14.00   Zakończenie

Udział w warsztatach jest bezpłatny