Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

  • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

  • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

  • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

Wystawa fotograficzna

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

Zapraszamy na wystawę fotograficzną i promocję ksiązki:

,,Śladami św. Teresy o Jezusa" autorstwa o. prof. dr hab. J. W. Gogoli OCD

Wystawa fot. zaproszenie

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Zapraszamy na IV Warsztaty z duchowości, które odbędą się 13. XII 2014 r. w auli KID.

Temat: Praktyka lectio divina

Prowadzący: dr Danta Piekarz i o. dr Pitr Nyk OCD

IV Warsztaty Z Duchowosci-plakat w jpg