Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

  • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

  • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

  • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

XVIII Dni Duchowości 2015

Papieski Wydział Teologiczny Teresianum – Karmelitański Instytut Duchowości

Katedra Historii Duchowości UPJPII

zapraszają na:

XVIII Dni Duchowości

ZE ŚW. TERESĄ OD JEZUSA

pod hasłem:

„W relacji przyjaźni”

 
 Program

13 maja 2015 r. -  środa

17.00 Powitanie: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, UPJPII i dyrektor KID

Słowo wstępne: o. dr Piotr Nyk OCD, radny prowincjalny

Attualità di Santa Teresa nella Chiesa d’oggi (Aktualność św. Teresy we współczesnym Kościele) – o. prof. Antonio M. Siccari OCD

Człowiek w relacji do Boga – o. lic. Wojciech Ciak OCD; Carmelitanum, Poznań

18.30 – 19.00 Przerwa

Dyskusja panelowa: A. Siccari OCD, W. Ciak OCD, J.W. Gogola OCD – prowadzi o. Piotr Hensel OCD

Recital poezji terezjańskiej. Wykonawca: Jakub Blokesz (solo)

 

14 maja 2015 r. – czwartek

17.00 Terezjańska wizja Boga – s. lic. Lidia Wrona CM

Terezjańska wizja człowieka: antropologia symboliczna – o. dr hab. Marian Zawada OCD

18.30 – 19.00 Przerwa

Kobieta w Kościele – s. prof. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN; KUL

Kobieta konsekrowana – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD; UPJP II

 

15 maja 2015 r. – piątek

17.00 Teresa od Jezusa mistrzynią relacji – o. dr Andrzej Ruszała OCD

Edyta Stein o ewangelizacyjnym wymiarze życia duchowego w ujęciu Teresy Wielkiej – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak; rektor UPJPII

18.30 – 19.00 Przerwa

Człowiek w relacji do świata – ks. dr hab. Marcin Godawa; UPJPII

Recepcja pism św. Teresy w twórczości poetów świeckich XVII/XVIII wieku – dr Katarzyna Kaczor-Scheitler; Uniwersytet Łódzki

Słowo na zakończenie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, dyrektor KID

Spektakl Teatru Hagiograf Alumbrado wg pism św. Teresy od Jezusa – Izabela Drobotowicz-Orkisz

 

 

Podczas Dni Duchowości możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej o godz. 16.15 w kaplicy Karmelitańskiego Instytutu Duchowości

Adres: Kraków, ul. Rakowicka 18a; tel. (12) 294 45 00