Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

 • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

 • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

 • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

Inauguracja roku 2014/2015

Zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/1015

Piątek, 3 października 2014 r., godz. 17.00

W programie: 

 

 • Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem o. Tadeusza Florka, Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (kaplica)
 • Słowo o. dra Andrzeja Ruszały OCD,  
  Rektora Wyższego Seminarium Duchownego (aula)
 • Wykład inauguracyjny „Duchowość szczególnie potrzebna na dzisiaj”
  Ks. dr hab. Marcin Godawa
 • Słowo o. prof. dra hab. Jerzego W. Gogoli OCD,
  Dyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości 

Zapisy - Studium Duchowości

PLAKAT 2013

Itinera Spiritualia VII

 Ukazał się kolejny, VII numer rocznika.

Zapraszamy do czytania!