Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

  • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

  • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

  • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

Zapisy - Studium Duchowości

PLAKAT 2013

Uroczyste Zakończenie Roku 2013/2014

 

 Zapraszamy Wykładowców, Słuchaczy

i Wszystkich Sympatyków na

Uroczystość Zakończenia

Roku 2013/2014

w Karmelitańskim Instytucie Duchowości

która odbędzie się

w piątek, 13 czerwca br., o godz. 17.00

            

      W programie:

  • Eucharystia
  • Słowo o. prof. dr. hab. Jerzego W. Gogoli OCD,Dyrektora KID
  • Wręczenie dyplomów absolwentom Studium duchowości
  • Agapa                     

Itinera Spiritualia VII

 Ukazał się kolejny, VII numer rocznika.

Zapraszamy do czytania!